Šiju, šiješ, šijeme a s námi i všichni čerti

Květen 2010