Šiju, šiješ, šijeme a s námi i všichni čerti

Září 2012