Šiju, šiješ, šijeme a s námi i všichni čerti

Taštička průhledná

Taštička průhledná