Šiju, šiješ, šijeme a s námi i všichni čerti

Výstava v Rudné u Prahy

Výstava v Rudné u Prahy